Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan hộ chiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Công an vừa hoàn thành Hồ sơ dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan hộ chiếu
Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan hộ chiếu

Theo Bộ Công an, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để thực hiện theo chủ trương của Quốc hội về việc bổ sung thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam.

Dự thảo cho thấy qua rà soát, Bộ Công an thấy để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh ở mức độ 4, cần sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

Thứ nhất, bổ sung quy định về đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử. Trong Khoản 1 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Do đó, để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cần bổ sung quy định về cấp hộ chiếu qua giao dịch điện tử.

Thứ hai, Luật hiện hành quy định trong 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu bị mất, người dân trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Như vậy, Bộ Công an thấy cần bổ sung quy định cho phép công dân báo mất hộ chiếu qua giao dịch điện tử.

Thứ ba, Điều 32 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nêu, người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp tờ khai và hộ chiếu tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Để tạo điều kiện thuận lợi công dân hơn, cần nghiên cứu, bổ sung quy định này vào luật mới.

Thứ tư, thời gian qua nhiều cá nhân đề nghị cấp hộ chiếu nhưng khi đến hẹn nhận kết quả thì không đến nhận. Từ đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc hủy hộ chiếu đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả.

Chuyên đề