Đề xuất người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thuê đất trả tiền hàng năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 28/9, Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung góp ý các quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã rà soát, sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất có yếu tố nước ngoài. Ảnh: Phạm Thắng
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã rà soát, sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất có yếu tố nước ngoài. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai Đào Trung Chính cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã rà soát, sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các đối tượng sử dụng đất có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, bổ sung vào trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất với nội dung: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất ở do được bồi thường hoặc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này”. Đồng thời, tiếp tục quy định trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với “người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê” như pháp luật hiện hành.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế trong nước được quy định tại Điều 204 và Điều 218 của Dự thảo Luật. Theo đó, bổ sung quyền đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, theo hướng cho phép chuyển nhượng, thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê…

Chuyên đề