(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 140/2016 về lệ phí trước bạ. Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra 3 phương án thu phí trước bạ đối với ôtô chạy pin.
Việc giảm lệ phí trước bạ nhằm khuyến khích sử dụng ô tô điện. Ảnh:Internet

Việc giảm lệ phí trước bạ nhằm khuyến khích sử dụng ô tô điện. Ảnh:Internet

Phương án một là giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu, tương đương mức thu 5 - 7,5%, trong 5 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực. Lần nộp lệ phí trước bạ tiếp theo của ôtô điện sẽ tính bằng phương tiện chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi, khoảng 2%.

Phương án hai là miễn lệ phí trước bạ trong 5 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Phương án thứ 3 là giữ nguyên như hiện hành.

Sau khi nghiên cứu tác động của 3 phương án trên cơ sở so sánh tác động tích cực và tiêu cực, việc thu ngân sách và mục tiêu đảm bảo ưu đãi đối với ôtô chạy pin, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ phương án giảm giảm 50% lệ phí trước bạ của ôtô chạy pin so với những phương tiện chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm lệ phí trước bạ với ôtô chạy pin sẽ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại phương tiện này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngành ôtô điện phát triển, hướng đến mục tiêu không chỉ cung ứng ôtô chạy pin cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Tài chính, trường hợp phương án như vừa nêu được đưa vào thực hiện sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước của địa phương, do số thu thuế lệ phí đối với các dòng xe khác sẽ giảm. Theo thống kê các năm gần đây thì số thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu lệ phí trước bạ, năm 2020 chiếm 79%, tăng 10% so với năm 2017.