Đề xuất giảm thuế BVMT với nhiên liệu bay xuống 1.500 đồng/lít

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với mức quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.
Vietnam Airlines được giảm 155 tỷ đồng thuế BVMT đối với nhiên liệu bay trong năm 2020 và dự kiến giảm 164 tỷ đồng trong năm 2021. Ảnh: Internet
Vietnam Airlines được giảm 155 tỷ đồng thuế BVMT đối với nhiên liệu bay trong năm 2020 và dự kiến giảm 164 tỷ đồng trong năm 2021. Ảnh: Internet

Theo cơ quan này, việc đề xuất tăng mức giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ 30% (theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020) lên 50% như đề xuất nêu trên là nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành hàng không (qua đánh giá cho thấy chính sách giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 chưa phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19); đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và phù hợp với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch.

Việc giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022 là giải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau dịch.

Về tác động đến ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tính toán các trường hợp theo diễn biến dịch bệnh.

Cụ thể, trường hợp các đường bay được hoạt động như năm 2020 thì dự kiến số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.725 tỷ đồng, từ đó làm giảm số thu NSNN (bao gồm thuế BVMT, thuế GTGT) khoảng 1.898 tỷ đồng (tính toán trên cơ sở sản lượng nhiên liệu bay tiêu thụ trong năm 2020, trung bình 96 triệu lít/tháng).

Trường hợp các đường bay được hoạt động như năm 2021 thì dự kiến số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.260 tỷ đồng, từ đó làm giảm số thu NSNN (bao gồm thuế BVMT, thuế GTGT) khoảng 1.386 tỷ đồng (tính toán trên cơ sở sản lượng nhiêu liệu bay tiêu thụ từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021, trung bình 70 triệu lít/tháng). Tuy nhiên, nếu theo phương án này có thể không phản ánh được tình hình mới hiện nay vì từ tháng 5 - 10/2021 hầu như các chuyến bay bị cắt giảm đến mức tối đa.

Nếu tính toán trên cơ sở sản lượng nhiên liệu bay tiêu thụ bình quân từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2021 (tính chung cho giai đoạn từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay) là khoảng 80 triệu lít/tháng thì dự kiến số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.440 tỷ đồng, từ đó làm giảm thu NSNN (bao gồm thuế BVMT, thuế GTGT) là khoảng 1.584 tỷ đồng.

Trước đó, căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT tại Luật Thuế BVMT, ngày 26/9/2018, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế BVMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, trong đó quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít (bằng mức trần trong khung thuế).

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không trước tác động của dịch Covid-19, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020; trong đó quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 là 2.100 đồng/lít (giảm 30% so với quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14). Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết đã được giảm 155 tỷ đồng thuế BVMT đối với nhiên liệu bay trong năm 2020 và dự kiến giảm 164 tỷ đồng trong năm 2021.

Theo tính toán khi trình ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14, Bộ Tài chính đã dự kiến giảm thu NSNN về thuế BVMT đối với nhiên liệu bay khoảng 1.300 tỷ đồng (trong đó giảm theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 là khoảng 400 tỷ đồng và giảm theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 là khoảng 900 tỷ đồng). Thực tế, số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ tháng 8/2020 (thời gian bắt đầu giảm 30% mức thu) đến hết tháng 9/2021 giảm 1.072 tỷ đồng, trong đó từ tháng 8/2020 đến hết tháng 12/2020 giảm 493 tỷ đồng, từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021 giảm 579 tỷ đồng. Tổng thu NSNN bao gồm thuế BVMT và thuế GTGT đối với nhiên liệu bay từ tháng 8/2020 đến hết tháng 9/2021 giảm 1.179 tỷ đồng. Khoản giảm thu thuế BVMT chính là khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước để góp phần giảm gánh nặng chi phí của ngành hàng không vốn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Chuyên đề