(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm tại 21 thông tư ban hành trong năm 2020.

Bộ Tài chính đã ban hành giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính đã ban hành giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí như: giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng. Các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, Bộ Tài chính đề xuất, các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 thông tư của Bộ Tài chính) sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Nếu được thông qua, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 để đảm bảo tính liên tục.