(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp về việc đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các hiệp hội tổng hợp, xây dựng báo cáo gồm các nội dung: đánh giá tình hình hoạt động của hội viên; nhận định về thời cơ của doanh nghiệp hội viên trong giai đoạn dịch Covid-19 chưa kết thúc và sau khi dịch kết thúc (nếu có); đề xuất sáng kiến, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tái khởi động nền kinh tế gửi về Bộ trước ngày 24/2/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Hội nghị dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2020.