Đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ làm công tác quản lý nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sẽ chỉ làm công tác quản lý nhà nước; còn các đơn vị trực thuộc, sau khi tổ chức, sắp xếp lại, hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người.
Với các đơn vị trực thuộc, sau khi tổ chức lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị, còn các đơn vị hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người
Với các đơn vị trực thuộc, sau khi tổ chức lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị, còn các đơn vị hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục đang nghiên cứu xây dựng Đề án tách bạch công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ đăng kiểm cũng như đề xuất tổ chức lại mô hình hoạt động, quản lý đối với hệ thống trung tâm đăng kiểm, đơn vị đăng kiểm phương tiện đường bộ, phương tiện thủy thuộc các sở. Dự kiến, Đề án sẽ hoàn thành trong quý II/2023 để trình Bộ GTVT xem xét.

Hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam có 13 tổ chức tham mưu, giúp việc Cục trưởng và 37 đơn vị trực thuộc. Cơ chế quản lý tài chính của Cục đang áp dụng theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; trong đó, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cơ quan Cục.

Với cơ chế trên, một số phòng tham mưu, giúp việc Cục trưởng vừa thực hiện công tác quản lý nhà nước vừa thực hiện dịch vụ kiểm định phương tiện. Trong khi đó, các đơn vị trực thuộc (chi cục, trung tâm đăng kiểm) cũng thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện GTVT và công trình biển. Mọi hoạt động, nhân sự, tài chính của các đơn vị trực thuộc đều phụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo dự thảo Đề án, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ được sắp xếp lại theo hướng Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ làm công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm. Các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến sẽ sắp xếp, tổ chức lại thành 7 trung tâm đăng kiểm để thực hiện dịch vụ đăng kiểm phương tiện đường bộ đang lưu hành, xe sản xuất mới, phương tiện thủy, tàu biển đường sắt và công trình biển.

Sau khi tổ chức lại, các đơn vị này vẫn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, song Cục chỉ bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị, còn các đơn vị hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người.

Đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, việc sắp xếp lại các đơn vị đăng kiểm như trên nhằm tạo sự độc lập về tài sản, con người, sau đó nếu đơn vị nào đủ điều kiện sẽ tính đến phương án cổ phần hóa làm dịch vụ đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc tách bạch công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của lĩnh vực đăng kiểm nhằm mục tiêu hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí của xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và cạnh tranh lành mạnh của các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Chuyên đề