(BĐT) - Theo tính toán, Khu Đại học Phố Hiến (Hưng Yên) sẽ cần 5.530 tỷ đồng (tính toán tại thời điểm 2009) để thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung. Tuy nhiên, việc thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn về vốn. Tỉnh Hưng Yên đang đề xuất phương án, cơ chế để tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung cũng như gỡ khó để nhiều trường đại học về Khu Đại học Phố Hiến.
Cơ sở của Đại học Thủy Lợi tại Phố Hiến (Ảnh: Internet)

Cơ sở của Đại học Thủy Lợi tại Phố Hiến (Ảnh: Internet)

Hạ tầng dùng chung cơ bản chưa được đầu tư

Khu Đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án từ năm 2009 với mục tiêu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Khi được phê duyệt, kinh phí dự kiến thực hiện GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho Khu Đại học là khoảng 5.530 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được tính toán với các khoản thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 300ha  (dự tính khoảng 4.800 tỷ đồng); vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp (khoảng 730 tỷ đồng).

Nguồn vốn xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dự kiến từ nguồn vốn hợp pháp của các cơ sở giáo dục công lập; vốn tự có của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; vốn thu hút xã hội hóa; vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn vốn xây dựng công trình hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ dân sinh… được huy động từ các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo tiến độ của Đề án, giai đoạn 2016 – 2020 sẽ hoàn thành một số các dự án đầu tư, đưa các cơ sở giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Khu Đại học vào hoạt động.

Đến nay, Khu Đại học đã hoàn thành đường HY3 (trục chính phía Tây), đường bộ nối 2 đường cao tốc đoạn qua Khu Đại học, đường trục phía Bắc. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các trục chính giao thông này là khoảng 729,6 tỷ đồng.

Trong Khu Đại học Phố Hiến cũng đang triển khai 5 dự án khu dân cư mới, tổng diện tích khoảng 27,35ha để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, một số trường đại học vẫn chưa về đầu tư xây dựng do chưa có cơ chế tạo vốn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo di dời ra khỏi nội thành Hà Nội nên hạ tầng dùng chung, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ dân sinh trong Khu Đại học Phố Hiến cơ bản chưa được đầu tư.

Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng chủ yếu trông chờ từ đấu giá quyền sử dụng 300ha đất đô thị nhưng việc bố trí kinh phí cho công tác bồi thường, GPMB và xây dựng hạ tầng thiết yếu cho diện tích đất này lại rất khó thực hiện…

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác dự kiến phải có là 730 tỷ đồng nhưng đến nay, theo kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 mới được phân bổ 46,1 tỷ đồng (đạt 6,3%).

Đề xuất nhiều cách tạo vốn

Để gỡ bài toán về nguồn vốn, UBND tỉnh Hưng Yên đã có kiến nghị, sớm bổ sung kinh phí 683,9 tỷ đồng còn thiếu cho Tỉnh để GPMB cho các trường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu dùng chung trong Khu Đại học.

Tỉnh đề nghị Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tính chất nguồn vốn thực hiện Khu Đại học từ việc chỉ đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đô thị có quy mô 300ha sang đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đô thị có quy mô khoảng 100ha và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với phần diện tích đất đô thị khoảng 200ha.

UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất thêm phương án bán tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí mặt bằng hiện có của các trường đại học khi di chuyển về Khu Đại học để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới của trường.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng mong muốn được tạo điều kiện để tiếp xúc, vận động các nguồn vốn ODA, thu hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn trái phiếu chính phủ để hỗ trợ xây dựng và đầu tư phát triển Khu Đại học Phố Hiến.