(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế.
UBND tỉnh Bắc Ninh giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong đó có dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Bắc Ninh giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong đó có dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể là các dự án: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh; Hệ thống xử lý nước thải y tế và rác thải y tế Bệnh viện Da liễu tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh đã chỉ định thầu rút gọn đối với 5 gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án.