(BĐT) - Ngày 8/7 tới, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 27/7/2021.

Như vậy, với 529,4 triệu chứng khoán đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 423,52 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Đạm Cà Mau gần 583,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 418,97 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Tại ĐHCĐ thường niên tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu về sản lượng sản xuất urê đạt 860 nghìn tấn; sản lượng kinh doanh urê đạt 791 nghìn tấn; chỉ tiêu về doanh thu 7.839 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 197 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu gần 1.932 tỷ đồng, tăng 38,69% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 24,65% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 151,6 tỷ đồng, tăng trưởng 63,91% và hoàn thành tới 76,95% mục tiêu năm.