DBD tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD) thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, ngày 16/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020.

Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 17/4 và tạm ứng cổ tứ năm 2020 với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán dự kiến 8/4.

Như vậy, với 52,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 78,45 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong đợt tạm ứng này.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.265,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 162,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,3% và 14,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Chuyên đề