(BĐT) - Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD) công bố kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với 52,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 5,2 triệu cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/6.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 289 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 7,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.500 tỷ đồng, tăng 12,8% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 180 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 46,7 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 25,9% kế hoạch lợi nhuận năm.