(BĐT) - Làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về thực trạng hoạt động và những giải pháp phát triển của Cục trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, Cục SHTT cần đẩy nhanh hơn nữa hoạt động thẩm định, xử lý đơn, cấp văn bằng bảo hộ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Tại Buổi làm việc, Cục trưởng Cục SHTT đã nêu một thực tế, việc xác lập quyền SHTT mà cụ thể là quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) ngày càng nặng nề bởi số lượng đơn đăng ký SHCN tăng nhanh. Riêng trong 5 năm gần đây, Cục SHTT đã nhận được 390.876 đơn hoặc yêu cầu các loại, đã xử lý được 338.387 đơn, bằng 86,7% tổng số đơn nhận được.