(BĐT) - Ngày 6/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.
Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, tổng số tiền thu từ cổ phần
hóa, thoái vốn đạt hơn 218.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, tổng số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt hơn 218.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây là thời gian cuối cùng để thực hiện kế hoạch của giai đoạn 2016 - 2020. Các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty cần đẩy nhanh việc ban hành các cơ chế, chính sách cho giai đoạn tới, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn cho giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, từ năm 2016 đến tháng 6/2020, tổng số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt hơn 218.000 tỷ đồng, gấp 2,79 lần tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của cả giai đoạn 2011 - 2015 (khoảng 78.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm so với kế hoạch đề ra.

Theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg thì trong giai đoạn 2017 - 2020 việc thoái vốn ở 348 doanh nghiệp phải được hoàn thành. Tuy nhiên, việc thoái vốn nhà nước mới được thực hiện tại 92 doanh nghiệp, đạt 26,4% kế hoạch.

Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty cần phải nỗ lực phấn đấu cao nhất trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn...