Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thời gian tới, hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phải nhanh, thực chất hơn, nhất là trong việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng FDI từ nước ngoài.
Cải cách thủ tục hành chính nhanh, thực chất hơn sẽ tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng FDI từ nước ngoài. Ảnh: Lê Tiên
Cải cách thủ tục hành chính nhanh, thực chất hơn sẽ tạo điều kiện cho khởi nghiệp, đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng FDI từ nước ngoài. Ảnh: Lê Tiên

Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Việc thực hiện yêu cầu này nhằm góp phần khôi phục kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương phải đổi mới tư duy, nhận thức, coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, bất động sản, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ.…

Chuyên đề