(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020. Ảnh: Nguyên Phạm

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020. Ảnh: Nguyên Phạm

Một trong những nội dung đáng chú ý của Tờ trình là bổ sung một số nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, bổ sung nhiệm vụ giao Bộ Tài chính thực hiện nghiên cứu, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Xem xét thực hiện gia hạn thời hạn nộp chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); chấp nhận C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O để nộp cơ quan hải quan.

Tờ trình cũng bổ sung một số nội dung về đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, xử lý thủ tục hành chính và dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi hình thức xử lý thủ tục hành chính từ giấy tờ sang môi trường điện tử, qua đó rút ngắn thời gian và tăng cường minh bạch trong xử lý công vụ.

Cụ thể, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/6/2020.