(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 870,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,2% và 291,6%.

Công ty cho biết, lợi nhuận quý IV tăng mạnh do trong kỳ ghi nhận doanh thu Dự án Khu nhà ở thương mại Vĩnh Niệm và Dự án 3.23, cùng kỳ năm trước không có ghi nhận.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.331,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,4% và 60,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 43 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 205,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 19,1% về còn 1.551,1 tỷ đồng.