Đầu tư sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô để giảm tải cho sân bay Nội Bài

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Do tính chất quan trọng của sân bay thứ thứ 2 Vùng Thủ đô và yêu cầu cao về kỹ thuật, việc lập quy hoạch nên Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị dự án được thực hiện bởi tư vấn nước ngoài và UBND TP. Hà Nội cần sớm cụ thể hóa vị trí quy hoạch.
Việc hình thành cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô phù hợp phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Việc hình thành cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô phù hợp phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND TP. Hà Nội về đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn đến năm 2050 dần hình thành cảng hàng không thứ 2 nhằm giảm tải và hỗ trợ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Bộ GTVT, kết quả nghiên cứu quy hoạch hệ thống cảng hàng không đã định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cảng hàng không đầu mối của khu vực phía Bắc, Vùng Thủ đô với công suất khoảng 100 triệu hành khách/năm, tương đương Cảng hàng không quốc tế Long Thành ở phía Nam và một số cảng hàng không lớn trên thế giới.

“Việc hình thành cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô phù hợp phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ Chính trị thông qua tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022; phù hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023”, Bộ GTVT nhận định.

Về thời điểm nghiên cứu và vai trò của cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô, theo Bộ GTVT, quy hoạch hệ thống cảng hàng không được phê duyệt cũng đã giao nhiệm vụ nghiên cứu, xác định vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến của cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô giai đoạn trước năm 2030 (dự kiến khu vực phía Đông Nam, Nam Thủ đô Hà Nội).

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch cho cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô, bảo đảm tối ưu phương án tổ chức vùng trời, phương thức bay và an toàn khai thác đối các cảng hàng không (Nội Bài, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô, các cảng hàng không lân cận), trên cơ sở đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

“Quá trình triển khai sẽ căn cứ kết quả nghiên cứu về vùng trời, đường bay, phương thức bay để đề xuất vai trò của cảng hàng không thứ 2 cho phù hợp. Ngoài ra, quy hoạch hệ thống cảng hàng không được phê duyệt cũng đã có định hướng cảng hàng không quốc nội được khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Để khai thác hiệu quả hệ thống cảng hàng không, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính linh hoạt và tính mở của quy hoạch, khi các hãng hàng không có nhu cầu mở các chuyến bay quốc tế thường lệ và có cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ điều kiện, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

“Như vậy, vai trò, tính chất của cảng hàng không thứ 2 sẽ được xác định một cách linh hoạt, không chỉ phụ thuộc vào kết quả của quy hoạch”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Tại văn bản này, Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm cụ thể hóa vị trí quy hoạch; đồng thời Thành phố nghiên cứu, xem xét việc tài trợ sản phẩm quy hoạch cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Do tính chất quan trọng của cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô cũng như yêu cầu cao về kỹ thuật, Bộ GTVT nêu quan điểm công tác lập quy hoạch nên được thực hiện bởi tư vấn nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu vùng trời, phương thức bay, an toàn khai thác như đã triển khai tại một số cảng hàng không trong nước.

Chuyên đề