(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Chủ đầu tư) vừa công bố điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 592 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Theo đó, trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 Thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy (giá gói thầu 18,655 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Thi công hệ thống thang máy (giá gói thầu 18,9 tỷ đồng). Gói thầu số 17 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 07; Gói thầu số 20 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 10 sẽ được chỉ định nhà thầu thực hiện.

Theo kế hoạch, trong quý III/2020 sẽ chỉ định thầu Gói thầu số 26 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 07; Gói thầu số 27 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 09 - Thi công hệ thống xếp xe bán tự động, Gói thầu số 10 - Thi công hệ thống thang máy.