(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hợp phần 1 Nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc, thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với tổng mức đầu tư là 270,882 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, từ nay đến hết quý III/2020 sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của Dự án (đấu thầu rộng rãi, giá gói thầu 2,704 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc); Gói thầu Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (chỉ định thầu, sử dụng ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc).

Từ quý I - quý III/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ Gói thầu Nạo vét và bảo tồn cảnh quan hồ Đầm Vạc (giá gói thầu 158,954 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc và vốn vay ADB); thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Gói thầu Bảo hiểm công trình sẽ được chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng) để lựa chọn nhà thầu trong thời gian từ quý I - quý III/2021.