(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 14 gói thầu thuộc Dự án Đường kết nối Quốc lộ 53 với Đường cây ăn trái có tổng mức đầu tư 262,82 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu gồm: Gói thầu TV05 - Cắm cọc giải phóng mặt bằng; Gói thầu TV06 - Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu TV11 - Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu XL15/RPBM - Thi công rà phá bom mìn vật nổ…