Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Hải Long tại tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án khu công nghiệp Hải Long được triển khai tại các xã: Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) với tổng nguồn vốn 2.213,988 tỷ đồng.
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình.

Dự án khu công nghiệp Hải Long có quy mô 296,97 ha đất được triển khai tại các xã: Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng nguồn vốn 2.213,988 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh đầu tư.

Chuyên đề