(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) thông qua một số nội dung liên quan tới công ty con là Công ty TNHH một thành viên Địa ốc Đông Đô.

Theo đó, Đầu tư Hải Phát thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Địa ốc Đông Đô bằng hình thức góp vốn là bổ sung vốn bằng tiền Việt Nam đồng, thời gian thực hiện thay đổi vốn ngày 9/9/2020. Ngoài ra, Công ty quyết định sửa đổi điều lệ tại Địa ốc Đông Đô, sửa đổi tên gọi, trụ sở chính.

Như vậy, Đầu tư Hải Phát đang sở hữu 100% vốn tại Địa ốc Đông Đô, bao gồm toàn bộ phần vốn góp trước đây và phần vốn góp Công ty thêm do thay đổi vốn điều lệ. Địa ốc Đông Đô mới được đổi tên từ Công ty TNHH một thành viên Hải Phát - Phú Yên ngày 4/2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Đầu tư Hải Phát đạt 636,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 59%; lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty còn cách khá xa kế hoạch lợi nhuận từ 350 - 400 tỷ đồng.