(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 22 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương với tổng mức đầu tư 1.479,922 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Theo kế hoạch, quý II/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu thuộc Dự án như Gói thầu số 01: Thi công xây dựng phần đường đoạn từ Km0+000 đến Km24+250 và 21 cầu (giá gói thầu 905,236 tỷ đồng); Gói thầu số 02: Thi công xây dựng phần tuyến chính đoạn từ Km24+250 đến Km36+729.32 và tuyến nhánh Km0+000 - Km2+403 và 3 cầu (giá gói thầu 315,36 tỷ đồng); Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình gói thầu số số 01, 02 (giá gói thầu 3,18 tỷ đồng); Gói thầu số 15: Thi công di dời đường dây trung, hạ thế (giá gói thầu 4,61 tỷ đồng); Gói thầu số 19: Thi công di dời đường ống nước (giá gói thầu 7,5 tỷ đồng); Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01, 02 (giá gói thầu 8,2 tỷ đồng).