(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 với tổng mức đầu tư 356 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công công trình cấp điện xã Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên An, Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (giá gói thầu 31 tỷ đồng); Gói thầu Thi công công trình cấp điện xã Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Lộc, huyện Tiên Phước (giá gói thầu 29,9 tỷ đồng); Thi công công trình cấp điện xã Trà Cang, Trà Tập, huyện Nam Trà My (giá gói thầu 26,4 tỷ đồng); Gói thầu Thi công công trình cấp điện xã Trà Đốc, Trà Giác, Trà Ka, Trà Nú, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Dương, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Kót, huyện Bắc Trà My (giá gói thầu 21,6 tỷ đồng); Gói thầu Thi công công trình cấp điện xã Trà Linh, Trà Dơn, Trà Mai, Trà Don, Trà Nam, Trà Vinh, huyện Nam Trà My (giá gói thầu 26,3 tỷ đồng)…