Đầu tư 350 tỷ đồng xây Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - giai đoạn 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến nay, Dự án đã có 6 gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm: Gói thầu TV01 Khảo sát đo đạc địa hình; Gói thầu TV02 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Gói thầu TV03 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu TV04 Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu TV05 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu (Đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi); Gói thầu TV06 Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu (Đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi).

Dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng. Giai đoạn 1 gồm 500 giường bệnh có mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã đưa vào hoạt động tháng 1/2016.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư