(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 15 gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 với tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 3.17 Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với giá gói thầu 1,1 tỷ đồng; trong quý IV/2020, sẽ chỉ định thầu Gói thầu số 3.9 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ với giá gói thầu 4,2 tỷ đồng và trong quý I/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu 3.18 Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng với giá gói thầu 0,25 tỷ đồng.