Đầu tư 308 tỷ đồng xây dựng chính quyền số TP. Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây dựng chính quyền số TP. Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư 308,22 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý I/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án (giá gói thầu 1,203 tỷ đồng). 3 gói thầu tư vấn khác của Dự án sẽ được chỉ định thầu trong quý I/2022, gồm: Gói thầu Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của Dự án; Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chuyên đề