#xây dựng chính quyền số
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tư 308 tỷ đồng xây dựng chính quyền số TP. Hải Phòng

(BĐT) - Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây dựng chính quyền số TP. Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư 308,22 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.