(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình đô thị (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực Chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An) với tổng mức đầu tư 273,25 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Đồng Nai. Dự án do UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, nhiều gói thầu của Dự án sẽ được lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022, trong đó có: Gói thầu số 01 (tư vấn) Khảo sát địa hình; Gói thầu số 02 (tư vấn) Khảo sát địa chất; Gói thầu số 04 (tư vấn) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 08 (tư vấn) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường...