(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 16 gói thầu năm thứ 3 hợp phần đường, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương với tổng mức đầu tư quy đổi 203 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi 14 gói thầu và chỉ định 2 gói thầu của Dự án. Trong đó, có 1 số gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 2 : TTH:3-XL:1 Toàn bộ phần xây lắp đường Phong Sơn - Phong Xuân; Gói thầu số 3 TTH:3-XL:2 Toàn bộ phần xây lắp đường công vụ Hương Xuân (đường Lê Thuyết); Gói thầu số 4 TTH:3-XL:3 Toàn bộ phần xây lắp đường giao thông thôn Nghi Giang; Gói thầu số 5 TTH:3-XL:4 Toàn bộ phần xây lắp đường Lụ - Tre Giáo; Gói thầu số 7 TTH:3-XL:6 Toàn bộ phần xây lắp đường Trung Kiều - Trang trại; Gói thầu số 11 TTH:3-XL:10 Toàn bộ phần xây lắp đường Khe Tre - Phú Mậu…