(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bản Xèo - Dền Sáng - Y Tý, huyện Bát Xát với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 156,9 tỷ đồng); Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 2,39 tỷ đồng); Gói thầu số 08 Tư vấn kiểm toán (giá gói thầu 0,66 tỷ đồng).

3 gói thầu còn lại của Dự án được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 06 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5, 7, 8 (giá gói thầu 0,14 tỷ đồng); Gói thầu số 09 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 2,45 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Tư vấn kiểm tra chất lượng thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 0,023 tỷ đồng).