(BĐT) -  Công ty CP Dầu thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức với mức chi trả lên đến 75% bằng tiền mặt.

Ước tính, Công ty sẽ chi trả tổng cộng là 253,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9 và ngày thanh toán là 30/9.

Trước đợt trả cổ tức "khủng" này, cổ đông Công ty cũng đã nhận cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt vào cuối tháng 6 vừa qua.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.558 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 193 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với thực hiện 2019. HĐQT cũng trình phương án cổ tức 2020 với tỷ lệ 20%.

Theo báo cáo mới đây từ phía Công ty, doanh thu thuần 7 tháng đầu năm 2020 đạt 2.615 tỷ, tăng 30,01%; lợi nhuận trước thuế đạt 111,9 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019.