Đấu thầu xây dựng 8 cống thuộc Dự án Cái Lớn - Cái Bé tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình 8 cống Xẻo Ngát, Xẻo Lá, Xẻo Đôi, Chủ Vàng, Mười Thân, Mương Đào, Cây Gõ, Tiểu Dừa và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư 3.309,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang (bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 1.1 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị 8 cống huyện An Minh (giá gói thầu 246,696 tỷ đồng); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 2,628 tỷ đồng); Gói thầu Bảo hiểm xây dựng 8 cống huyện An Minh (giá gói thầu 0,994 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng 3 gói thầu trên là 15 tháng.

Chuyên đề