Đấu thầu thuốc qua mạng đáp ứng quy định Thông tư số 07/2024/TT-BYT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 1/6/2024 vừa qua, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã phối hợp cùng Bộ Y Tế (BYT) và Bộ Kế hoạch đầu tư (MPI) thực hiện việc nâng cấp, bổ sung một số tính năng mới đáp ứng nhu cầu đấu thầu qua mạng với các gói thầu thuốc theo quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-BYT.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) đã thực hiện cập nhật các chức năng, biểu mẫu theo quy định tại thông tư mới của Bộ Y tế. Cụ thể, theo quy định về mẫu tại Phụ lục 01 của Thông tư số 07/2024/TT-BYT (Thông tư 07), Hệ thống đã cập nhật tính năng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) về việc Phân chia gói thầu và nhóm thuốc.

Về quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, Hệ thống cập nhật các tính năng Lập hồ sơ mời thầu đối với Bên mời thầu, cập nhật tính năng Nộp hồ sơ dự thầu dành cho Nhà thầu theo các biểu mẫu mới nhất trong Thông tư 07.

Theo đó, đối với các gói thầu thuốc Generic, gói thầu thuốc biệt dược gốc, gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, hệ thống chỉnh sửa theo Phụ lục V. Đối với các gói thầu dược liệu và vị thuốc cổ truyền, hệ thống chỉnh sửa theo Phụ lục IV.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng đáp ứng quy định của Thông tư 07 của Bộ Y tế

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng đáp ứng quy định của Thông tư 07 của Bộ Y tế

Ngoài ra, đối với quy trình đấu thầu thuốc qua mạng, Hệ thống đã hoàn thiện thêm mới 2 luồng tổ chức LCNT qua mạng cho Gói thầu bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa và Gói thầu vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa. Loại gói thầu này sẽ thực hiện theo các quy định tại Phụ lục V của Thông tư 07. Trước đây, 2 nhóm này chỉ được phân loại cụ thể tại Kết quả lựa chọn nhà thầu; với bổ sung mới các đơn vị có thể thực hiện trọn vẹn quá trình LCNT một cách tách bạch cho 2 nhóm này.

Như vậy, các đơn vị là các sở Y tế công lập cần lưu ý những quy định, thay đổi trong Thông tư 07 để đảm bảo tham gia đấu thầu trên Hệ thống hiệu quả. Đồng thời, với các gói thầu đã phát hành e-HSMST, e-HSMQT, e-HSMT trước ngày 01/06/2024, đơn vị Bên mời thầu, Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT đã phát hành. Trường hợp Chủ đầu tư đã phê duyệt e-HSMT/e-HSMST/e-HSMQT nhưng chưa phát hành trên Hệ thống thì Bên mời thầu phải lập, sửa đổi trình Chủ đầu tư phê duyệt lại e-HSMST, e-HSMQT, e-HSMT theo quy định của Thông tư 07.

Chuyên đề