Đấu thầu tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Trị: Tiêu chí nhân sự làm khó nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 2-9 đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị điều chỉnh một số nội dung mà Nhà thầu cho rằng chưa phù hợp với quy định pháp luật, trong đó có các yêu cầu về nhân sự.
Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Nam Đông Hà
Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Nam Đông Hà

Gói thầu có giá dự toán 1.752.209.000 đồng, sử dụng vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh Quảng Trị. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian phát hành HSMT từ ngày 20/5 - 10/6/2021.

Cụ thể, theo phản ánh của Nhà thầu, trong số các nội dung đánh giá tư cách hợp lệ, HSMT quy định nhà thầu tham dự phải có đầy đủ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng (bao gồm chứng chỉ khảo sát xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế công trình xây dựng). Nhà thầu cho rằng, theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (NĐ15), thì không yêu cầu tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho lĩnh vực lập dự án đầu tư (hiện nay là lập báo cáo nghiên cứu khả thi).

Tại tiêu chuẩn đánh giá nhân sự (bao gồm: chủ nhiệm thiết kế; chủ trì thiết kế hạng mục giao thông, san; chủ trì thiết kế hạng mục thoát nước...), bên cạnh chứng chỉ hành nghề hạng II trong lĩnh vực thiết kế tương ứng, HSMT còn yêu cầu các vị trí nhân sự này đồng thời đáp ứng số năm kinh nghiệm và số lượng hợp đồng tương tự nhất định đã thực hiện trong cùng lĩnh vực được cấp chứng chỉ. Theo Nhà thầu, NĐ15 quy định, đối với mỗi cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thì được phép đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì với các phần việc phù hợp theo chứng chỉ hành nghề được cấp. Theo đó, đối với các vị trí chức danh này, trường hợp HSMT đã đưa ra yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hạng II trong lĩnh vực tương ứng, thì được xem là đáp ứng yêu cầu thực hiện Gói thầu, mà không cần thiết phải quy định thêm tiêu chí về kinh nghiệm của cá nhân đó trong việc đảm nhiệm các công việc tương tự.

Ngoài ra, tại tiêu chuẩn đánh giá về giải pháp và phương pháp luận, HSMT quy định nhà thầu tham dự phải có văn bản cam kết đền bù những hư hỏng về các công trình, vật kiến trúc, cây cối... do nhà thầu gây ra trong phạm vi thực hiện Gói thầu. Theo Nhà thầu, đối với gói thầu tư vấn, đây được xem là tiêu chí không cần thiết.

Trong khi đó, Bên mời thầu khẳng định, việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá tại HSMT là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu hiện hành. Ngoài ra, đây là dự án hỗn hợp có quy mô lớn (giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp...) và yêu cầu cao về tính thẩm mỹ, kỹ thuật, do đó, đòi hỏi nhân sự chủ chốt đảm nhận các chức danh phải có năng lực, kinh nghiệm thực tế, trong đó, đã thực hiện thiết kế nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Bên mời thầu cũng cho biết, thời gian qua một số nhà thầu khi thực hiện công tác khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế, lập dự án, đã làm ảnh hưởng đến tài sản gồm vật kiến trúc, cây cối... thuộc sở hữu của người dân nhưng chưa được bồi thường. Từ thực trạng đó, Bên mời thầu nhận thấy cần có một điều khoản ràng buộc tại HSMT nhằm khống chế những phần thiệt hại này.

Ngày 10/6/2021, Gói thầu hoàn tất mở thầu. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty CP Việt Tín - Công ty CP Xây dựng Vinacon.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, một nhà thầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng cho rằng, đối với gói thầu tư vấn nêu trên (bao gồm khảo sát, lập dự án đầu tư/báo cáo nghiên cứu khả thi), nhà thầu chỉ cần có đủ năng lực theo quy định tại NĐ15; Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trường hợp HSMT đưa ra yêu cầu vượt xa so với quy định tại các văn bản pháp lý này, có thể dẫn tới hạn chế cạnh tranh.

Theo một chuyên gia đấu thầu, tại các gói thầu tư vấn, nhân sự là yếu tố quan trọng nhất. Do đó, HSMT thường nhấn mạnh vào yêu cầu về chứng chỉ, bằng cấp, kinh nghiệm đối với các nhân sự thực hiện gói thầu. Việc đưa ra các yêu cầu này phải phù hợp trong tương quan pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành. Theo đó, trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định, mà vẫn được đưa vào HSMT có thể dẫn đến hạn chế cạnh tranh.

Chuyên đề