(BĐT) - Gói thầu 2 Duy trì cây xanh thảm cỏ năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội (bên mời thầu) đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, tuy nhiên, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Bên mời thầu đang vấp phải kiến nghị từ nhà thầu tham dự.
Gói thầu 2 Duy trì cây xanh thảm cỏ năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội có giá gói thầu là 4,392 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Gói thầu 2 Duy trì cây xanh thảm cỏ năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội có giá gói thầu là 4,392 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Gói thầu trên thuộc dự án cùng tên có giá trị 4,392 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Gói thầu được mở thầu ngày 10/3/2020. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá HSDT là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng ACA (địa chỉ tại Hà Nội). Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, với giá trúng thầu là 4,078 tỷ đồng.

Công ty CP Viên Lâm Hà Nội là một trong những nhà thầu nộp HSDT và bị loại do không đạt yêu cầu về nguồn lực tài chính (không kê khai số liệu trong bảng webform Mẫu số 14). Phản ánh tới Báo Đấu thầu, nhà thầu này cho rằng, lý do bị loại trên là thiếu căn cứ và chưa thỏa đáng.

HSMT Gói thầu yêu cầu nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng và các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu hoặc cam kết ngân hàng cấp khoản tín dụng để thực hiện Gói thầu với giá trị là 1,317 tỷ đồng.

Bên mời thầu cho biết, Công ty CP Viên Lâm Hà Nội nộp HSDT kèm theo bản scan màu bảo lãnh dự thầu và cam kết tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 3 (với giá trị 1,317 tỷ đồng, có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày 13/2/2020), nhưng không kê khai năng lực tài chính theo webform Mẫu số 14, do đó, Nhà thầu bị đánh giá không đạt về nguồn lực tài chính.

Cụ thể, trả lời kiến nghị của Công ty CP Viên Lâm Hà Nội, Bên mời thầu cho rằng: “Nhà thầu không kê khai số liệu trong bảng webform Mẫu số 14 nên Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất là nhà thầu không đạt mục này. Do hệ thống tự đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất là mặc định, Đơn vị tư vấn đầu thầu không chỉnh sửa được. Như vậy, trong trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này.”

Theo chuyên gia về đấu thầu, trường hợp nhà thầu có cam kết tín dụng của ngân hàng để chứng minh khả năng huy động tài chính cho gói thầu thì không cần kê khai thông tin trên webform nguồn lực tài chính, nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 14 Chương IV Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. Trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá khả năng huy động nguồn lực tài chính cho gói thầu theo cam kết tín dụng đính kèm HSDT. Theo đó, nếu cam kết tín dụng của nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSMT thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này.

Khi được hỏi về việc đánh giá lại kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu 2 dựa trên nội dung kiến nghị của Công ty CP Viên Lâm Hà Nội, Bên mời thầu từ chối thông tin.