(BĐT) - Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (Chủ đầu tư) đã có văn bản gửi Báo Đấu thầu thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của nhà thầu tại Gói thầu Xây lắp và bảo hiểm công trình (hạng mục bổ sung 3 hồ Mắc Me, Ngọc Đá, Ngọc Hoa) với giá 22,374 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Vĩnh Phúc làm bên mời thầu.
Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội 2 lần có đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng phản ứng về việc bị loại - ảnh minh họa internet

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội 2 lần có đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng phản ứng về việc bị loại - ảnh minh họa internet

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, gói thầu trên sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc với tổng kinh phí thực hiện được phê duyệt 190,6 tỷ đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 9/12/2021; thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng.

3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội (giá dự thầu 21,272 tỷ đồng); Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh (giá dự thầu 22,064 tỷ đồng); Công ty CP Xây dựng Quang Minh (giá dự thầu 22,374 tỷ đồng).

Sau quá trình đánh giá HSDT, Công ty CP Xây dựng Quang Minh được lựa chọn trúng thầu, hiện đang triển khai thi công công trình. Ngay sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội đã 2 lần có đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng phản ứng về việc bị loại.

Theo Bên mời thầu, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội bị loại vì HSDT không có kế hoạch và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thi công. Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ và Nhà thầu đã nộp bổ sung bản kế hoạch và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thi công. Tuy nhiên, việc nộp bổ sung này được đánh giá là sửa đổi HSDT. Vì thế, Bên mời thầu đánh giá HSDT của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội đã bỏ sót yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), không đáp ứng về tính hoàn chỉnh của HSDT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội (nhà thầu kiến nghị) cho rằng, những sơ suất trong HSDT là lỗi không trọng yếu và đó không phải là lý do để loại Nhà thầu. Nhà thầu không đồng ý với nội dung trả lời kiến nghị của Bên mời thầu ở nhiều nội dung: kế hoạch và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thi công; nhân sự không đáp ứng yêu cầu; chi phí bảo hiểm; chiến lược quản lý và kế hoạch giảm thiểu tác động tới môi trường của Nhà thầu…

Sau khi nhà thầu có văn bản kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội.

Sau đó, Chủ đầu tư đã tổ chức buổi làm việc gồm đại diện Chủ đầu tư, Bên mời thầu, đại diện hợp pháp của Nhà thầu.

Thông tin tới Báo Đấu thầu, Chủ đầu tư cho biết, tại buổi làm việc trực tiếp, các nội dung kiến nghị của Nhà thầu được trả lời, làm rõ một cách thỏa đáng. Đại diện Chủ đầu tư, Bên mời thầu trực tiếp giải thích, đại diện Nhà thầu cũng đã kiểm tra kỹ HSMT, HSDT, văn bản trả lời kiến nghị và đối chiếu với các văn bản pháp luật về đấu thầu. Biên bản làm việc giữa các bên cũng ghi nhận ý kiến đại diện của Nhà thầu (ông Nguyễn Văn Ninh – Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội) thống nhất với các nội dung trả lời của Bên mời thầu về việc bị loại và không còn kiến nghị nào khác về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp trên.

Để đảm bảo tiến độ thi công của Dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ quan liên quan, nhà tài trợ cho phép Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo; cho phép nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Quang Minh triển khai thi công gói thầu trên đúng tiến độ.