(BĐT) - Sau khi Báo Đấu thầu phản ánh kiến nghị của nhà thầu về hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu Thi công xây dựng, thiết bị thuộc Dự án Bể bơi các xã vùng Đông đưa ra yêu cầu cao, hạn chế sự tham gia của nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành chỉnh sửa E-HSMT. 
Có 5 nhà thầu nộp E-HSDT Gói thầu Thi công xây dựng, thiết bị thuộc Dự án Bể bơi các xã vùng Đông (Điện Bàn, Quảng Nam), với giá dự thầu giảm từ 11,5 - 26% so với giá gói thầu. Ảnh: Phạm Phú

Có 5 nhà thầu nộp E-HSDT Gói thầu Thi công xây dựng, thiết bị thuộc Dự án Bể bơi các xã vùng Đông (Điện Bàn, Quảng Nam), với giá dự thầu giảm từ 11,5 - 26% so với giá gói thầu. Ảnh: Phạm Phú

Kết quả là có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với giá dự thầu khá cạnh tranh (giảm từ 11,5 - 26% so với giá gói thầu).

Gói thầu nêu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn làm bên mời thầu, giá gói thầu là 4,253 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thị xã Điện Bàn, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Theo kết quả mở thầu, có 5 nhà thầu nộp E-HSDT, gồm: Công ty CP Nguyên Tam, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko, Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng Thương mại Gia Long, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Thành Lũy. Giá dự thầu của 5 nhà thầu này lần lượt là 3,865 tỷ đồng, 4,182 tỷ đồng, 3,616 tỷ đồng, 3,487 tỷ đồng và 3,717 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Đấu thầu, ngày 16/8/2019, Bên mời thầu đã có Văn bản số 145/BQL sửa đổi, làm rõ E-HSMT. Kết quả 5 nhà thầu nộp E-HSDT với giá dự thầu khá cạnh tranh như trên đã cho thấy việc chỉnh sửa E-HSMT là kịp thời.

Có 4 nhà thầu giảm giá dự thầu, trong đó Công ty CP Nguyên Tam giảm giá 8,5% giá dự thầu (giá dự thầu sau giảm giá là 3,536 tỷ đồng). Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko giảm 10% giá dự thầu và giá dự thầu sau giảm giá là 3,764 tỷ đồng (tương đương giảm 11,5% so với giá gói thầu), nhưng đây vẫn là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong 5 nhà thầu. Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng giảm 12,69% giá dự thầu và giá dự thầu sau giảm giá là 3,157 tỷ đồng (nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trong 5 nhà thầu, tương đương giảm 26% so với giá gói thầu). Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Thành Lũy giảm 4,5% giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá là 3,549 tỷ đồng.

Cả 5 nhà thầu đều có bảo đảm dự thầu là 55 triệu đồng, hiệu lực của E-HSDT là 180 ngày.

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Saiko đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, 4 nhà thầu còn lại đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Như Báo Đấu thầu đã đăng tải, nhà thầu phản ánh E-HSMT gói thầu nêu trên đưa ra một số tiêu chí cao, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu như: yêu cầu chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp phải có tài liệu chứng minh của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm xã hội đến trước thời điểm đấu thầu ít nhất 1 tháng; yêu cầu cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công do Sở Xây dựng Quảng Nam cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Đấu thầu, ngày 16/8/2019, Bên mời thầu đã có Văn bản số 145/BQL sửa đổi, làm rõ E-HSMT. Kết quả 5 nhà thầu nộp E-HSDT với giá dự thầu khá cạnh tranh như trên đã cho thấy việc chỉnh sửa E-HSMT là kịp thời, xóa bỏ những quan ngại của dư luận về việc cài cắm tiêu chí, hạn chế nhà thầu tại gói thầu nêu trên.