(BĐT) - Hơn 1 tháng kể từ thời điểm mở thầu, đồng thời, phát sinh kiến nghị từ nhà thầu, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản chấn chỉnh công tác đấu thầu tại Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Trụ sở làm việc UBND xã Cư Yên (huyện Lương Sơn). Vụ việc này được Báo Đấu thầu (số ra ngày 9/11/2021) phản ánh trong bài viết “Đấu thầu tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Tiêu chí gây khó, chỉ một nhà thầu dự”.
Báo Đấu thầu (số ra ngày 9/11/2021) có bài phản ánh “Đấu thầu tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Tiêu chí gây khó, chỉ một nhà thầu dự”. Ảnh: Lê Tiên

Báo Đấu thầu (số ra ngày 9/11/2021) có bài phản ánh “Đấu thầu tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Tiêu chí gây khó, chỉ một nhà thầu dự”. Ảnh: Lê Tiên

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Báo Đấu thầu về việc làm rõ và chấn chỉnh công tác đấu thầu tại địa phương đối với Gói thầu, qua kiểm tra, rà soát, UBND Tỉnh kết luận, việc hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chí nhân sự phải được đóng bảo hiểm; quy định khảo sát hiện trường và vị trí đổ thải phải có xác nhận của chính quyền địa phương là không phù hợp với tinh thần của Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu UBND huyện Lương Sơn, UBND xã Cư Yên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác đấu thầu tại gói thầu nêu trên, thực hiện rà soát, điều chỉnh HSMT và tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định pháp luật.

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, Gói thầu có dự toán 13,005 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách huyện, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, qua mạng, phát hành HSMT từ ngày 14 - 24/10/2021. Chủ đầu tư trực tiếp mời thầu là UBND xã Cư Yên, giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Tùng lập HSMT, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong quá trình mời thầu, Gói thầu ghi nhận phản ánh liên quan đến tiêu chí mang tính “địa phương hóa” tại HSMT, cùng với một số tiêu chí được cho rằng định hướng cho nhà thầu “ruột”. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trường, biên bản khảo sát phải có xác nhận của chính quyền địa phương; nhà thầu phải đề xuất được vị trí đổ thải có xác nhận của chính quyền địa phương. Hai nội dung này đều được đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt.

Nhà thầu cho rằng, các yêu cầu trên đều mang tính cục bộ, địa phương, tạo lợi thế cho các nhà thầu bản địa, gây khó khăn cho các nhà thầu từ địa phương khác. “Việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành qua mạng, song HSMT lại xây dựng các tiêu chí theo hướng buộc nhà thầu phải tiếp xúc trực tiếp với chủ đầu tư/bên mời thầu/các cơ quan tại địa phương thì mới đủ điều kiện dự thầu làm mất đi ý nghĩa của đấu thầu qua mạng”, một nhà thầu nêu quan điểm.

Cũng theo phản ánh, HSMT không phù hợp với tinh thần cạnh tranh tại Chỉ thị 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi yêu cầu các nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật thi công, cán bộ kỹ thuật an toàn lao động... phải là nhân sự được đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp tham dự thầu.

Trên thực tế, Gói thầu ghi nhận sự tham dự của duy nhất Công ty TNHH Tuấn Dũng (giá dự thầu 12,985 tỷ đồng, giảm 0,1% so với giá dự toán). Kết quả, Nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu tại HSMT, dẫn đến phải hủy thầu ngày 30/11/2021. Đây được xem là hệ quả tất yếu của hàng loạt tiêu chí hạn chế được quy định tại HSMT.