(BĐT) - Thời gian qua,Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng Hà Nội đã được giao làm bên mời thầu nhiều gói thầu. 
Ảnh: Tiên Giang

Ảnh: Tiên Giang

Tính đến nay, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và thi công xây dựng Hà Nội đã thực hiện thông báo mời thầu 28 gói thầu và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 26 gói thầu.

Tất cả các gói thầu đều nằm trên địa bàn huyện Ứng Hòa, đa số sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện Ứng Hòa, đều được đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trong nước, các thông báo mời thầu được công khai từ tháng 6/2018 trở lại đây. 26 gói thầu mà bên mời thầu này công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đều từ tháng 8/2018 trở lại đây với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,5%.