(BĐT) - 2 gói thầu xây lắp quy mô lớn, sử dụng ngân sách TP. Hải Phòng, có tổng giá trúng thầu hơn 530 tỷ đồng được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 24/9/2018 nhưng tròn 2 tháng sau đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) huyện Thủy Nguyên mới công khai kết quả. 
Hai gói thầu xây dựng đường tại huyện Thủy Nguyên có tổng giá trúng thầu hơn 530 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Hai gói thầu xây dựng đường tại huyện Thủy Nguyên có tổng giá trúng thầu hơn 530 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Đáng chú ý, bên mời thầu này có 3 thành viên “quen thuộc” của 2 nhà thầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Trung Hạnh, Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thăng Long, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp Bình Minh.

Ngày 24/9/2018, UBND huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) ban hành 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11 Xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên và Gói thầu số 09 Thi công xây dựng tuyến đường 359 đoạn tuyến đi qua khu vực quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Cấm, từ Km2+040 đến Km5+600 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo Đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, nhà thầu trúng Gói thầu số 11 là Liên danh  gồm 4 thành viên là Công ty TNHH Trung Hạnh, Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thăng Long, Công ty CP Tiến Đạt và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp Bình Minh, với giá trúng thầu là 198.416 triệu đồng (giá gói thầu 199.526 triệu đồng, chênh lệch giảm 1.110 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,5%); thời gian thực hiện hợp đồng là 22 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Trung Hạnh có địa chỉ tại TP. Hải Phòng. Trong vòng 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng 8 gói thầu đều nằm trên địa bàn TP. Hải Phòng. Ngoại trừ 2 gói thầu nêu trên, 6 gói thầu còn lại đều có giá trúng thầu nhỏ hơn 25 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thăng Long có địa chỉ tại Hà Nội. Trong vòng 3 năm trở lại đây, ngoài 2 gói thầu nêu trên, nhà thầu này chỉ được công khai trúng Gói thầu số 16 thuộc Dự án Cấp nước sạch liên xã Trung Hòa, Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, với giá trúng thầu 6,1 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp Bình Minh có địa chỉ tại TP. Hải Phòng. Trong vòng 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng 16 gói thầu. Ngoài 2 gói thầu nêu trên, 14 gói thầu còn lại đều có giá trúng thầu nhỏ hơn 16 tỷ đồng.

Nhà thầu trúng Gói thầu số 09 là Liên danh gồm 5 thành viên là Công ty TNHH Trung Hạnh, Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thăng Long, Tổng công ty Thăng Long, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp Bình Minh và Công ty CP Tập đoàn Việt Úc, với giá trúng thầu là 332.759 triệu đồng (giá gói thầu là 339.677 triệu đồng, chênh lệch giảm 6.918 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2%); thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Cả 2 gói thầu “khủng” nêu trên có nhiều điểm chung: đều sử dụng ngân sách TP. Hải Phòng, do BQLDAĐTXD huyện Thủy Nguyên làm bên mời thầu, UBND huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 28/8 - 17/9/2018; đều đóng thầu trong ngày 17/9/2018; được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong ngày 24/9/2018 (sau 1 tuần kể từ ngày đóng thầu) và đều chậm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 tháng (theo quy định của pháp luật về đấu thầu là phải công bố trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

Bên cạnh đó, 2 nhà thầu trúng 2 gói thầu nêu trên cũng là nhà thầu duy nhất được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính và trúng thầu. Ở cả 2 nhà thầu trúng thầu đều có sự góp mặt của 3 thành viên là Công ty TNHH Trung Hạnh, Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thăng Long và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây lắp Bình Minh.