(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc - Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Điều thú vị là 2 thành viên liên danh này có chung chủ tịch HĐQT.
Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có quy mô gần 50 ha. Ảnh: Quốc Học

Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có quy mô gần 50 ha. Ảnh: Quốc Học

Hồi sinh từ dự án “chết”?

Dự án nói trên được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5259/UBND-KTN ngày 9/9/2020. Quy mô đầu tư của Dự án khoảng 49,8 ha, tại phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Trong đó, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 318.700 m2. Nhà đầu tư xây dựng nhà ở tuyến đường có mặt cắt 2-2 đi Cụm công nghiệp An Lưu và không dưới 20% tổng diện tích sàn nhà ở của Dự án (khoảng 63.700 m2 sàn). Tổng chi phí thực hiện Dự án là 673 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 152 tỷ đồng.

Theo yêu cầu sơ bộ về năng lực tài chính, vốn nhà đầu tư thu xếp tối thiểu là 123,8 tỷ đồng và phải cung cấp văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, ngân hàng cho vay phần vốn còn lại để thực hiện đầu tư Dự án.

Về kinh nghiệm, nhà đầu tư phải có 1 dự án trong lĩnh vực nhà ở thương mại đã tham gia với vai trò góp vốn chủ sở hữu (loại 1). Dự án này phải có tổng mức đầu tư tối thiểu là 495 tỷ đồng; phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu là 74,3 tỷ đồng; dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây. Các dự án loại 2, loại 3 được quy định cụ thể trong yêu cầu sơ bộ về năng lực thực hiện Dự án.

Cuối tháng 2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án. Theo đó, chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc - Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung.

Theo tìm hiểu, trước khi dự án trên được hoàn thiện bổ sung vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, HĐND tỉnh Quảng Nam đã giao UBND Tỉnh thực hiện chấm dứt hoạt động Dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc và thu hồi Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 4/2/2016 của UBND Tỉnh theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen.

Dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc là ý tưởng của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc cách đây hơn 6 năm, có vị trí thực hiện và quy mô khá tương đồng với dự án trên.

Về việc Dự án Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ - Evergreen có phải được chuyển đổi từ Dự án Công viên nghĩa trang Sơn Trang An Lạc hay không, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam nhưng chưa thể tiếp cận.

Năng lực nhà đầu tư ra sao?

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sơn Trang An Lạc do 5 cá nhân thành lập vào tháng 11/2013 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Giữa năm 2018, 60% vốn Công ty được chuyển giao cho ông Huỳnh Trung Nhân và 40% còn lại cho bà Nguyễn Thị Vân. Chức vụ Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty từ đó đến nay do ông Huỳnh Trung Nhân nắm giữ.

Theo tìm hiểu, Sơn Trang An Lạc tính đến cuối năm 2019 có vốn chủ sở hữu bằng tổng tài sản ở mức 94,6 tỷ đồng. Từ năm 2016 - 2019, Công ty không phát sinh doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế 2 năm 2018 và 2019 đều âm gần 1 tỷ đồng.

Với tình hình tài chính như trên, Sơn Trang An Lạc không dễ một mình vượt qua đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung được biết đến là nhà đầu tư thực hiện một số dự án nhà ở tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình như: Dự án Đầu tư khu nhà ở thương mại tại phường Đức Ninh Đông (tổng mức đầu tư 320,7 tỷ đồng), Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải.

Công ty TNHH Đầu tư 533 Miền Trung có tên gọi cũ là Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình. Đây cũng là doanh nghiệp do ông Huỳnh Trung Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Nhưng khác với Sơn Trang An Lạc, 533 Miền Trung là công ty con của Công ty CP Tư vấn Xây dựng 533 (TECCO 533) - doanh nghiệp có gốc Nhà nước được cổ phần hóa vào cuối năm 2004.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của 533 Miền Trung đạt 272 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức 206,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2017 - 2019, doanh thu của Công ty lần lượt đạt 56,1 tỷ, 14 tỷ và 293,8 tỷ đồng; lãi ròng lần lượt đạt 0,11 tỷ, 0,2 tỷ và 3,9 tỷ đồng.