(BĐT) - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa tiến hành đóng/mở Gói thầu KSTBL-01 Khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc năm 2020.
Gói thầu KSTBL-01 Khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc năm 2020 có giá gói thầu 11,11 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu KSTBL-01 Khảo sát phục vụ quản lý và thông báo luồng trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực miền Bắc năm 2020 có giá gói thầu 11,11 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Ảnh: Nhã Chi

Trước đó, có nhà thầu đã phản ánh về những tiêu chí không rõ ràng, yêu cầu cao của hồ sơ mời thầu (HSMT) song văn bản làm rõ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam không giải đáp cụ thể về những phản ánh của nhà thầu.

Gói thầu KSTBL-01 có giá gói thầu 11,11 tỷ đồng; được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Gói thầu do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, có 6 nhà thầu mua HSMT, 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). 4 nhà thầu nộp HSDT gồm: Liên danh Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Văn Lang - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Xây dựng Sông Tích; Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Đại Hồng Phát - Công ty CP Long Mã; Công ty CP Khảo sát và Xây dựng Hà Nội; Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Việt - Công ty CP Tư vấn xây dựng Cảng Đường thủy.

Trong thời gian phát hành HSMT, 2 nhà thầu đã có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ khái niệm gói thầu tương tự, tính chất tương tự nêu trong HSMT vì tiêu chuẩn đánh giá chỉ xét quy mô gói thầu tương tự lớn hơn hoặc bằng 5 ha, trong khi quy mô gói thầu đang xét là khoảng 8.000 ha. Nhà thầu có nêu vấn đề: gói thầu khảo sát thông báo luồng hàng hải (cùng tính chất, quy mô…) thì có được coi là gói thầu tương tự với gói thầu đang xét hay không? Vì sao bắt buộc nhà thầu phải có hợp đồng tương tự là khảo sát thông báo luồng đường thủy nội địa, trong khi công tác khảo sát thông báo luồng hàng hải đảm bảo có tính chất tương tự, thậm chí còn có yêu cầu kỹ thuật cao hơn khảo sát thông báo luồng đường thủy nội địa?

Theo nhà thầu, tính chất công việc của gói thầu đang xét là công tác khảo sát địa hình dưới nước thông thường, điểm đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự có sự chênh lệch khá lớn giữa nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự trên 7 năm (12 điểm) và nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự từ 7 năm trở xuống (7 điểm). Hiện cả nước chỉ có 1, 2 nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự với gói thầu đang xét từ 7 năm trở lên, nên đại đa số nhà thầu tham dự bị mất 5 điểm ở mục này. Vì thế, yêu cầu này của HSMT hạn chế sự tham gia của nhà thầu…

Mặc dù văn bản của nhà thầu có nhiều băn khoăn về hợp đồng tương tự, thang điểm chấm HSDT, chuyên gia đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát, thiết bị thực hiện gói thầu…, nhưng văn bản làm rõ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trả lời rất chung chung, không làm rõ cụ thể vấn đề nào mà nhà thầu yêu cầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho rằng, 2 nhà thầu có văn bản đề nghị làm rõ HSMT đều không thể hiện sự hiểu biết về công việc của Gói thầu. Một số nội dung kỹ thuật mà nhà thầu yêu cầu làm rõ thì Bên mời thầu không giải thích vì liên quan đến hiểu biết chuyên môn, tính chất của Gói thầu, có thể không công bằng đối với các nhà thầu khác. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết đã thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ lập HSMT và đánh giá HSDT, đây là tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.