(BĐT) - Sau 3 lần chấm thầu do có nhà thầu kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (bên mời thầu - BMT) vừa quyết định hủy thầu đối với Gói thầu Mua sắm găng tay y tế năm 2021.
Gói thầu Mua sắm găng tay y tế năm 2021 do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng mời thầu. Ảnh minh họa: Long Châu

Gói thầu Mua sắm găng tay y tế năm 2021 do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng mời thầu. Ảnh minh họa: Long Châu

Theo đó, lý do hủy thầu là do hồ sơ dự thầu (HSDT) của cả 2 nhà thầu tham dự đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), gồm: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Đức Ân (Nhà thầu Đức Ân), Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Phú Tài (Nhà thầu Phú Tài).

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh (ngày 3/6/2021), Gói thầu Mua sắm găng tay y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2021 được mở thầu qua mạng vào ngày 4/5/2021, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt vào ngày 14/5/2021. Trong quá trình chuẩn bị ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu (Nhà thầu Đức Ân), ngày 24/5/2021, BMT nhận được văn bản khiếu nại của Nhà thầu Phú Tài với nhiều nội dung như: thông số kỹ thuật về kích thước hàng hóa nêu trong HSMT không có căn cứ, không hợp lý; quy trình giải quyết kiến nghị có nhiều dấu hiệu không tuân thủ quy định của pháp luật...

Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của Nhà thầu Phú Tài, BMT đã gửi công văn mời Nhà thầu đến làm việc; Ban giám đốc Bệnh viện và các thành viên Tổ chuyên gia họp; phê bình nghiêm khắc một thành viên Tổ chuyên gia có sai sót trong quá trình đánh giá HSDT; đề nghị BMT có văn bản chính thức yêu cầu Nhà thầu làm rõ HSDT, bổ sung tài liệu trong phạm vi cho phép; yêu cầu rà soát, kiểm tra và đánh giá lại HSDT cùng các tài liệu gửi bổ sung của cả 2 nhà thầu tham dự. Đồng thời dừng ký hợp đồng với Nhà thầu Đức Ân.

Trong thời gian chấm thầu lại, giữa BMT và Nhà thầu Phú Tài tiếp tục có nhiều văn bản qua lại. BMT liên tiếp có 2 văn bản yêu cầu Nhà thầu Phú Tài làm rõ thêm về HSDT, bởi các tài liệu trong HSDT và văn bản làm rõ bổ sung tài liệu của Nhà thầu không đủ chứng minh mặt hàng găng sản tiệt trùng là thuộc Nhóm 5 theo quy định (Văn bản số 1457/BVĐK-KD ngày 7/6/2021, Văn bản số 1530/BVĐK-KD ngày 11/6/2021).

Theo đó, Nhà thầu Phú Tài phải chứng minh được rằng nhà sản xuất (SSN Medical Product Sdn Bhd, Malaysia) thực hiện việc sản xuất găng tay sau nhúng tạo hình; công đoạn còn lại do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Xuân Tâm thực hiện việc đóng gói ở trong nước như đã mô tả tại Văn bản số 31/VBCT ngày 27/4/2021 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Xuân Tâm về việc xác nhận tỷ trọng chi phí sản xuất trong nước của sản phẩm.

Mục đích của việc yêu cầu bổ sung thêm tài liệu này là để có cơ sở xác định găng tay sản khoa tiệt trùng có xuất xứ hàng hóa Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (NĐ31) và đáp ứng yêu cầu nhóm 5 theo quy định của HSMT.

Theo Khoản c Điều 4 Thông tư số 14/2020/TT-BYT, trang thiết bị y tế thuộc Nhóm 5 phải có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) và sản xuất tại Việt Nam.

Nhà thầu Phú Tài đã có các văn bản phản hồi tương ứng để bổ sung tài liệu làm rõ HSDT kèm tài liệu về quy trình sản xuất găng sản khoa tiệt trùng của nhà sản xuất - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Xuân Tâm và các hình ảnh minh họa; đồng thời kiến nghị xem xét hủy Gói thầu.

Sau khi đánh giá lại HSDT của Nhà thầu Phú Tài lần thứ 3, BMT vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu, 2 mặt hàng dự thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là STT.1 (găng sản tiệt trùng) và STT.3 (găng tay khám các cỡ). Trong đó, găng sản tiệt trùng không đạt yêu cầu về phân nhóm và thông số kỹ thuật; găng tay khám các cỡ không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật.

Đối với Nhà thầu Đức Ân, sau khi đánh giá lại, HSDT cũng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cả hai mặt hàng găng sản tiệt trùng và găng tay khám các cỡ đều không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật.

Dự kiến, Gói thầu sẽ tổ chức đấu thầu lại trong tháng 7/2021 để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng tại Bệnh viện.