(BĐT) - Công ty Điện lực Nghệ An vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 - Phân kỳ năm 2021 với tổng mức đầu tư 127,68 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý II/2021, Công ty Điện lực Nghệ An sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng 9 gói thầu thuộc Dự án. Đó là, Gói thầu NA-VTTB.01 Mua sắm, vận chuyển vật tư thiết bị, dây dẫn, cách điện và phụ kiện cho tỉnh Nghệ An (giá gói thầu 21,58 tỷ đồng); Gói thầu NA-XL.01 Xây lắp đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp các xã thuộc huyện Con Cuông và Tương Dương (giá gói thầu 32,7 tỷ đồng); Gói thầu NA-XL.02 Xây lắp đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp các xã thuộc huyện Kỳ Sơn và Quế Phong (giá gói thầu 35 tỷ đồng); Gói thầu NA-XL.03 Xây lắp đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp các xã thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Thanh Chương (giá gói thầu 27,25 tỷ đồng)…