(BĐT) - Do thương thảo không thành công với nhà thầu xếp hạng thứ nhất và nhà thầu xếp hạng thứ hai không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (bên mời thầu) phải tổ chức đấu thầu lần 2 Gói thầu Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.
Việc phải tổ chức đấu thầu lại Gói thầu Thi công sửa chữa
công trình khiến tiến độ triển khai sửa chữa định kỳ tuyến Quốc lộ 1 chậm gần 2
tháng. Ảnh: Nhã Chi

Việc phải tổ chức đấu thầu lại Gói thầu Thi công sửa chữa công trình khiến tiến độ triển khai sửa chữa định kỳ tuyến Quốc lộ 1 chậm gần 2 tháng. Ảnh: Nhã Chi

Tuy nhiên, HSMT lại bị phản ánh có tiêu chí hạn chế nhà thầu, do đó Bên mời thầu đã chỉnh sửa HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu.

Gói thầu Thi công sửa chữa công trình thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km1127+635 - Km1127+690; Km1129+00 - Km1129+440; Km1129+780 - Km1130+000; Km1146+000 -Km1146+250; Km1146+850 - Km1147+070; Km1148+000 -Km1148+582; Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km1175+560 - Km1175+800, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có giá 8,23 tỷ đồng; được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Gói thầu được đóng thầu lần 1 ngày 26/5/2020. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Tiến, Đà Nẵng (giá dự thầu 7,654 tỷ đồng); Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định (giá dự thầu 8,189 tỷ đồng).

Cán bộ đấu thầu của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 cho biết, sau khi đấu thầu lần 1, Bên mời thầu đã phải hủy thầu do thương thảo không thành công với nhà thầu xếp hạng thứ nhất (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Tiến, Đà Nẵng) và Nhà thầu xếp hạng thứ hai (Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định) không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Từ ngày 14/7/2020, Gói thầu đã được mời thầu lại (qua mạng) với giá gói thầu là 9,295 tỷ đồng (tăng 1,065 tỷ đồng so với lần mời thầu đầu tiên).

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Bên mời thầu cho biết, sở dĩ giá dự toán của Gói thầu khi tổ chức đấu thầu lại bị tăng hơn 1 tỷ đồng so với lần mời thầu đầu tiên là do giá vật liệu thi công tăng cao (giá nhựa đường), chứ khối lượng mời thầu không thay đổi.

Trong lần mời thầu lại này, có nhà thầu kiến nghị rằng HSMT yêu cầu hợp đồng tương tự về tính chất là hợp đồng xây dựng mới hoặc sửa chữa hoặc nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường bộ trên đường Quốc lộ. Theo Nhà thầu, tiêu chí này đang giới hạn nhà thầu tham dự.

Ngày 3/8/2020, trả lời phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Bên mời thầu xác nhận, nội dung phản ánh của nhà thầu là có cơ sở nên Bên mời thầu đã chỉnh sửa HSMT để tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham dự, đồng thời gia hạn đóng thầu thêm 4 ngày (đến ngày 28/7/2020). Mặc dù Bên mời thầu đã tiến hành chỉnh sửa HSMT nhưng đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu kiến nghị đã không nộp HSDT.

Theo biên bản mở thầu qua mạng gói thầu nêu trên, 2 nhà thầu nộp HSDT lần 1 tiếp tục nộp HSDT lần 2 với giá dự thầu cao hơn giá dự thầu lần 1. Cụ thể, giá dự thầu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Tiến, Đà Nẵng là 8,964 tỷ đồng (cao hơn giá dự thầu lần 1 là 1,31 tỷ đồng). Giá dự thầu (sau giảm giá) của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định là 8,369 tỷ đồng (tăng 0,18 tỷ đồng so với giá dự thầu lần 1). Thời gian thực hiện hợp đồng theo đề xuất của 2 nhà thầu đều là 90 ngày.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Bên mời thầu cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng hiện nay, Bên mời thầu đang đẩy nhanh quá trình đánh giá HSDT và sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2020. Việc tổ chức đấu thầu lại Gói thầu khiến tiến độ triển khai sửa chữa định kỳ tuyến Quốc lộ 1 chậm gần 2 tháng.