Đấu thầu điện tử tại Công ty Điện lực Thường Tín: “Cài” tiêu chí trong HSMT

(BĐT) - Kết quả đấu thầu điện tử một gói thầu mua sắm vật tư thiết bị ngành điện vừa được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy có những điểm đáng lưu ý khi hồ sơ mời thầu (HSMT) có những tiêu chí “lạ” làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
Dù giá gói thầu tại Công ty Điện lực Thường Tín đã được công khai nhưng 1 trong 2 nhà thầu tham dự vẫn chào vượt giá
Dù giá gói thầu tại Công ty Điện lực Thường Tín đã được công khai nhưng 1 trong 2 nhà thầu tham dự vẫn chào vượt giá

Đó là Gói thầu Mua sắm VTTB phục vụ SCL năm 2018 thuộc các công trình sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty Điện lực Thường Tín. Theo thông tin bên mời thầu cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu này thuộc dự án đầu tư phát triển, sử dụng nguồn vốn sửa chữa lớn; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; do Công ty Điện lực Thường Tín thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) làm chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu.

Giá gói thầu là 2.848.709.975 đồng (đã bao gồm VAT). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là từ tháng 1/2018. Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Có 2 nhà thầu nhận HSMT. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Tổ chuyên gia, giá dự thầu của một nhà thầu là 2.644.231.198 đồng, còn của nhà thầu kia là 2.866.525.563 đồng, vượt giá gói thầu.

Nhận xét về quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, Tổ chuyên gia khẳng định: “Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch, lựa chọn nhà thầu đáp ứng tính hiệu quả kinh tế. Những nội dung của HSMT phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu”.

Tuy nhiên, quan sát nội dung cuộc thầu và các thông tin được Bên mời thầu cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một chuyên gia nhận xét: có 2 điểm đáng chú ý trong cuộc thầu này. Một là, dù giá gói thầu đã được công khai trên mạng, song không hiểu vì sao 1 trong 2 nhà thầu tham dự thầu đã chào vượt giá gói thầu. Với cuộc thầu chỉ có 2 nhà thầu tham dự nhưng 1 nhà thầu chào vượt giá gói thầu thì tính cạnh tranh lúc này đã không còn, bởi thực chất là chỉ còn 1 nhà thầu duy nhất trong cuộc chơi.

Hai là, tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Trở lại gói thầu nêu trên, là gói thầu có quy mô không lớn, chỉ cung cấp những loại vật tư ngành điện phổ biến như: Cáp vặn xoắn ruột nhôm, cáp hạ thế, Aptomat 3 pha-250A, dây chì 16A, ống nối dây nhôm 120, chụp cầu chì tự rơi… Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, tại Phần đánh giá về kỹ thuật (Mẫu số 4B), ở nội dung số 6 (Uy tín của nhà thầu) có tiêu chí: “…Nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tại EVN HANOI và các hợp đồng được đánh giá có chất lượng hoàn thành ở mức khá trở lên theo quy trình đánh giá năng lực nhà thầu của EVN HANOI năm trước đó…”. Phần đánh giá về kỹ thuật này sử dụng tiêu chí đánh giá là “đạt”, “không đạt”. Với tiêu chí này, vị chuyên gia nêu trên cho rằng, gói thầu ngay từ đầu đã chỉ dành cho “nhà thầu quen” của EVN HANOI.

Vị chuyên gia nêu trên cũng nhấn mạnh: “Quan sát các cuộc thầu được đấu thầu điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gần đây cho thấy, số gói thầu chỉ có 1 - 2 nhà thầu tham gia vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Một trong những nguyên nhân cần được lưu ý là hiện tượng cài cắm tiêu chí trong HSMT để hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư/bên mời thầu trong việc cài cắm điều kiện trong HSMT”.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư