(BĐT) - Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt, Tỉnh sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2020 đến quý III/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Bên mời thầu) cho biết, đây là dự án sử dụng đất với diện tích 21,62 ha. Địa điểm tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá và Khu A thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư Dự án là 753,092 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường , giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư là 72,3 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng hình thành Khu hành chính và đô thị thị trấn Đồng Đăng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực phụ cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực, phát triển thị trấn Đồng Đăng thành thị xã.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố ngày 31/3, có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển tại Dự án.