(BĐT) - Trong quý III/2016, UBND TP. Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 20 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tất cả các gói thầu đều tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói.

Về thời gian thực hiện hợp đồng, Gói thầu Hạng mục cây xanh bóng mát thi công trong 90 ngày và bảo dưỡng cây trong 90 ngày. Các gói thầu còn lại, tùy thuộc đặc điểm, tính chất của từng gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng dao động từ 60 - 180 ngày.

Dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 do UBND TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 243,033 tỷ đồng.

Năm 2017, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà luân phiên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017. Trong đó, Đà Nẵng được Chính phủ đồng ý chọn là nơi đăng cai “Tuần lễ Cấp cao APEC 2017” với sự kiện quan trọng nhất là “Hội nghị Lãnh đạo APEC” – nơi người đứng đầu 21 nền kinh tế thành viên APEC gặp nhau mỗi năm một lần tại kỳ họp thượng đỉnh.